905-934-8501 349 Niagara Street, St. Catharines, ON L2M 4V9

Guru Nanak's Birthday - Sikh Day of Significance

  • Nov 23, 2018 @ 8:00 AM - Nov 23, 2018 @ 11:59 PM